Pogoji poslovanja

Ti Pogoji poslovanja predstavljajo dogovor med  podjetjem INBED, spletna prodaja, d.o.o. (v nadaljevanju »INBED d.o.o.« ali »mi« in podobne izpeljanke) in vami. Pogoji poslovanja urejajo pogoje uporabe spletnega mesta in spletne trgovine na spletnem naslovu https://inbed.si (v nadaljevanju »spletno mesto« ali »spletna trgovina«), vaše in naše pravice in obveznosti, vsebino pogodbe o dobavi digitalne vsebine med vami in nami glede kupljene digitalne vsebine ter vsebino pogodbe med vami in nami glede kupljenih storitev.

Zavezujejo vas Pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku oddaje spletnega naročila. Na začetku postopka nakupa vas bomo posebej opozorili na Pogoje poslovanja in vas prosili, da potrdite, da ste z njimi seznanjeni in da se z njimi strinjate.

1.     Podatki o podjetju

Firma:  INBED, spletna prodaja, d.o.o.
Skrajšana firma: INBED d.o.o.
Sedež: Brezovica pri Ljubljani
Poslovni naslov: Vnanje Gorice, Pod Goricami 73, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Matična številka: 9328840000
Davčna številka in ident. številka za DDV: 23986620
Elektronski naslov: info@inbed.si

S spletnim mestom upravlja INBED d.o.o., ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja.

2.     Ponudba in cene digitalnih vsebin ter storitev na spletnem mestu

Na spletnem mestu lahko kupite dostop do digitalnega programa Svoboda prehranjevanja in dostop do spletnega studia (v nadaljevanju »digitalne vsebine«), udeležbo na vadbi v Ljubljani ter individualni coaching v Ljubljani ali preko spleta (v nadaljevanju »storitve«).

Vse cene digitalnih vsebin so v evrih (EUR) in vključujejo DDV.

Digitalnih vsebin ne smete kupovati z namenom, da bi jih preprodajali naprej z namenom ustvarjanja dobička. Takšna preprodaja ali druga uporaba z namenom ustvarjanja dobička je prepovedana. Prav tako je prepovedana vsaka predelava, kopiranje ali drugo posnemanje digitalnih vsebin na spletni strani.

Vadbe, dostopne v okviru digitalnih vsebin, izvajate na lastno odgovornost.

3.     Kakšen je postopek nakupa na spletnem mestu? 

3.1.          Nakup digitalnih vsebin

3.1.1.      Izbira digitalne vsebine in nakupovalni voziček

V spletni trgovini izberite željeno obliko naročnine in kliknite na gumb »Izberi«. Ko vnesete vse zahtevane podatke in soglašate s Pogoji poslovanja kliknite na gumb »Kupi«.

Sistem vas obvesti, da je bila digitalna vsebina dodana v voziček. S klikom na gumb »Prikaži voziček« oziroma desno zgoraj na ikono nakupovalnega vozička lahko odprete vsebino vozička. Nakup zaključite s klikom na gumb »Nadaljuj na blagajno«.

3.2.         Sprememba količine in odstranitev digitalne vsebine iz nakupovalnega vozička

Če ste se zmotili ali si premislili glede količine digitalne vsebine, jo lahko preprosto spremenite ali digitalne vsebine odstranite tako, da kliknete na gumb »Prikaži voziček« oziroma desno zgoraj na ikono nakupovalnega vozička. Količino digitalnih vsebin popravite z vpisom pravilne številke/količine ali s klikom na △/▽ in s potrditvijo s klikom na gumb »Posodobi voziček«. Digitalno vsebino odstranite s preprostim klikom na križec ob digitalni vsebini.

3.3.         Nadaljuj na blagajno

Postopek nakupa nadaljujete s klikom gumba »Nadaljuj na blagajno«. Za zaključek naročila morate izpolniti naslednja polja:

·      Podatki plačnika: v obrazec je potrebno vpisati zahtevane podatke, ki jih potrebujemo za potrditev in zaključek naročila ter za dostavo digitalne vsebine:

o   če opravljate nakup kot potrošnik: ime, priimek, naslov in e-poštni naslov;

·      Če želite svojemu naročilu dodati morebitne opombe, te vpišite spodaj v razdelek »Opombe naročila«.

·      Podatki kartice

3.4.         Pregled naročila

Pred oddajo naročila bodo na zaslonu razvidni vsi ključni podatki o naročilu, da jih lahko preverite in po potrebi popravite: seznam digitalnih vsebin, ki ste jih dodali v nakupovalni voziček, in cene digitalnih vsebin. Morebitne napake glede želenih digitalnih vsebin ali njihove količine lahko popravite tako, da se z ukazom »nazaj« v brskalniku vrnete v nakupovalni voziček in tam uredite spremembe. Prav tako boste ob pregledu lahko preverili vnesene podatke in morebitne napake pri vnosu podatkov po potrebi popravili. Sistem vas bo že sproti vidno opozoril, če bi pozabili izpolniti kakšno obvezno rubriko s podatki za naročilo ali vpisali neustrezno obliko podatka.

3.5.         Zaključek naročila

Naročilo bo oddano, ko boste kliknili na gumb »Kupite sedaj«. Če je bilo naročilo uspešno oddano, se na spletni strani izpiše besedilo »Hvala. Vaše naročilo je bilo sprejeto«.

3.6.         Potrdilo o sklenjeni pogodbi

Po oddaji naročila boste prejeli potrdilo o sklenjeni pogodbi. 

Potrdilo o sklenjeni pogodbi skupaj s temi Pogoji poslovanja predstavlja vsebino pogodbe med vami in nami – potrdilo boste imeli v svojem e-poštnem predalu, Pogoje poslovanja pa si lahko shranite v formatu PDF s klikom na povezavo v 14. točki teh Pogojev poslovanja.

4.     Kdaj je sklenjena prodajna pogodba oz. pogodba o dobavi digitalne vsebine? 

Prodajna pogoba oz. pogodba o dobavi digitalne vsebine med vami in nami je sklenjena, ko je vaše plačilo uspešno izvedeno. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksni in veljajo tako za nas kot za vas kot kupca. Potrdilo o sklenjeni pogodbi boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Prodajno pogodbo oz. pogodbo o dobavi digitalne vsebine predstavlja potrdilo o sklenjeni pogodbi skupaj s temi Pogoji poslovanja. 

Potrdilo o sklenjeni pogodbi je v elektronski obliki shranjeno na strežniku INBED d.o.o. 

5.     Plačilo in izdaja računa  

Na volje imate naslednje načine plačila:

–       plačilo s kreditno oziroma plačilno kartico;

–       plačilo preko PayPala.

Z obdelavo naročila in dobavo digitalne vsebine bomo pričeli po prejemu plačila. 

Plačano storitev bomo izvedli na dogovorjen dan, razen v primeru odpovedi termina (glej 6.). 

Račun za opravljen nakup vam bomo poslali na vaš elektronski naslov.

6.     Dobava storitev 

Plačano storitev bomo izvedli na dogovorjen dan na dogovorjeni lokaciji (v Ljubljani ali preko Zoom povezave). Pridržujemo si pravico, da posamezno vadbo v predvidenem terminu odpovemo. V primeru odpovedi z naše strani vam bomo omogočili obisk v nadomestnem terminu, če ga organiziramo, ali pa vam povrnili kupnino, po vaši izbiri. 

7.     Dobava digitalne vsebine in neobstoj pravice do odstopa od pogodbe

Digitalno vsebino vam dobavimo po sklenitvi pogodbe o dobavi digitalne vsebine brez nepotrebnega odlašanja. Po nakupu boste v e-poštnem sporočilu prejeli vse potrebne informacije za dostop do digitalnih vsebin in njihovo uporabo.

Dostop:

–       do digitalnega programa Svoboda prehranjevanja boste lahko dostopali preko spletne povezave, ki jo boste prejeli v navedenem e-poštnem sporočilu. Za dostop do vsebin potrebujete spletno povezavo;

–       do spletnega studia boste lahko dostopali preko spletnega mesta z vpisom v vaš uporabniški račun.

Ob nakupu digitalnih vsebin izrecno soglašate, da se vam aktivira dostop do digitalnih vsebin in boste po plačilu lahko nemudoma dostopali do kupljenih digitalnih vsebin. To pomeni, da podajate izrecno soglasje za začetek izvajanja v času odstopnega roka. Hkrati podajate svojo izrecno privolitev, da s tem izgubite pravico do odstopa od pogodbe iz 134. člena ZVPot-1. Tako skladno s 13. točko prvega odstavka 135. člena ZVPot-1 za pogodbo o dobavi digitalne vsebine ne velja pravica potrošnikov do odstopa od pogodbe.

8.  Neskladnost digitalne vsebine

Če ste potrošnik (tj. fizična oseba, ki ste kupili digitalno vsebino za namene, ki so izven vaše pridobitne ali poklicne dejavnosti) in prihajate iz države članice EU ali EGP, ste upravičeni do varstva iz naslova neskladnosti digitalne vsebine iz te točke.

9.1.          Kdaj je digitalna vsebina neskladna? 

Digitalna vsebina je neskladna, kadar:

·      ni skladna s pogodbo o dobavi digitalne vsebine zlasti, kadar:

o   ne ustreza opisu, količini in kakovosti ter nima funkcionalnosti, združljivosti, interoperabilnosti in drugih lastnosti, kot je dogovorjeno v pogodbi o dobavi digitalne vsebine;

o   ni primerna za poseben namen, za katerega jo potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil podjetje najpozneje ob sklenitvi pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve, podjetje pa je s tem soglašalo;

o   ni dobavljena skupaj z vsemi dodatki, navodili, vključno z navodili za namestitev, in s pomočjo strankam, kot je dogovorjeno v pogodbi o dobavi digitalne vsebine; in

o   ni posodobljena, kot je določeno v pogodbi o dobavi digitalne vsebine;

·      ne ustreza namenom, za katere se običajno uporablja digitalna vsebina iste vrste, pri čemer je treba, kadar je to primerno, upoštevati druge predpise, tehnične standarde ali panožne kodekse ravnanja, ki se uporabljajo za posamezni sektor, če tehnični standardi za določen sektor ne obstajajo;

·      ni dobavljena skupaj z vsemi dodatki in navodili, za katere lahko potrošnik razumno pričakuje, da jih bo prejel, kadar je to primerno;

·      ni skladna z morebitno poskusno različico ali predogledom digitalne vsebine, ki ga je podjetje dalo na razpolago pred sklenitvijo pogodbe o dobavi digitalne vsebine, ter 

·      ni take količine ter nima značilnosti in zmogljivostnih lastnosti, vključno v zvezi s funkcionalnostjo, združljivostjo, dostopnostjo, kontinuiteto in varnostjo, kot so običajne za digitalno vsebino iste vrste in ki jih lahko potrošnik razumno pričakuje glede na naravo digitalne vsebine in ob upoštevanju javne izjave, podane zlasti pri oglaševanju ali označevanju s strani ali v imenu podjetja ali drugih oseb v predhodnih členih pogodbene verige, vključno s proizvajalcem, razen če podjetje dokaže, da:

o   za zadevno javno izjavo ni vedelo in od njega ni mogoče razumno pričakovati, da bi zanjo vedelo,

o   je bila javna izjava do sklenitve pogodbe o dobavi digitalne vsebine popravljena na enak ali primerljiv način, kot je bila podana, ali

o   javna izjava ni mogla vplivati na odločitev za nakup digitalne vsebine.

Digitalna vsebina se dobavi v najnovejši različici, ki je bila na razpolago ob sklenitvi pogodbe o dobavi digitalne vsebine, razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače.

9.2.         Kako uveljavite neskladnost digitalne vsebine?

Svoje pravice iz naslova neskladnosti digitalne vsebine lahko uveljavite, če nas o neskladnosti obvestite v roku dveh mesecev od dneva, ko ste neskladnost odkrili. V obvestilu o neskladnosti morate natančno opisati neskladnost in nam omogočiti, da digitalno vsebino pregledamo.

Ne odgovarjamo za neskladnosti, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar vam je bila  digitalna vsebina dobavljena. Šteje se, da je neskladnost na digitalni vsebini obstajala že v času dobave, če se pojavi v roku enega leta od dobave digitalne vsebine.

Če ste nas pravilno obvestili o neskladnosti, imate pravico:

·      zahtevati vzpostavitev skladnosti digitalne vsebine,

·      zahtevati sorazmerno znižanje kupnine ali

·      odstopiti od pogodbe o dobavi digitalne vsebine in zahtevati vračilo plačanega zneska.

V vsakem primeru lahko kot potrošnik od nas zahtevate povrnitev škode, zlasti če dobavljena digitalna vsebina povzroči škodo na strojni opremi ali drugi digitalni vsebini ali digitalni storitvi v lasti potrošnika in povzročitev škode ni posledica ravnanja ali opustitve potrošnika. Povrnitev škode potrošnik zahteva v skladu s splošnimi pravili o odgovornosti za škodo.

Skladnost digitalne vsebine bomo vzpotavili v razumnem roku od trenutka, ko nas obvestite o neskladnosti, in sicer brezplačno in brez znatnih nevšečnosti za vas, pri čemer se upoštevata vrsta digitalne vsebine in namen, za katerega ste digitalno vsebino potrebovali.

V primeru vašega uveljavljanja zahtevka za sorazmerno znižanje kupnine ali za odstop od pogodbe o dobavi digitalne vsebine vam prejeta plačila vrnemo brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v 14 dneh od dneva, ko smo bili obveščeni o vaši odločitvi, da uveljavljate zahtevek do sorazmernega znižanja kupnine ali do odstopa od pogodbe o dobavi digitalne vsebine.

Po odstopu od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve se morate kot potrošnik vzdržati uporabe digitalne vsebine in je ne dajati na voljo tretjim osebam.

Če obstoj neskladnosti digitalne vsebine ne bo sporen, bomo vaši zahtevi čimprej, najpozneje pa v roku osmih dni, ugodili. Če pa bi bil obstoj neskladnosti digitalne vsebine sporen, vam bomo najkasneje v osmih dneh po prejemu vaše zahteve pisno odgovorili na vašo zahtevo in pojasnili naše stališče.

Več informacij o vaših pravicah iz naslova neskladnosti digitalne vsebine lahko najdete v 118.-121. členu Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

10.  Varovanje osebnih podatkov

Varovanje vaših osebnih podatkov jemljemo zelo resno. Vse o varovanju vaših osebnih podatkov najdete v naši Politiki zasebnosti. 

11.   Omejitev in izključitev odgovornosti 

Za pravilnost in ažurnost podatkov, ki nam jih posredujete v okviru spletnega mesta, ste odgovorni sami in mi ne prevzemamo nobene odgovornosti za kakršne koli posledice, ki bi utegnile nastati, kot posledica napačnih podatkov. 

Prav tako v največji zakonsko dopustni meri ne odgovarjamo za pravilno delovanje funkcije Stripe, PayPal ali drugih funkcij za plačevanje ali vnos podatkov, ki jih zagotavljajo tretje osebe, in v zvezi s tem ne odgovarjamo za nobene stroške ali škodo. 

V zvezi s ponujenimi digitalnimi vsebinami ne prevzemamo nobene odgovornosti v razmerju do kogar koli drugega razen vas. V razmerju do vas smo odgovorni le za neposredno škodo, ki bi vam nastala, če bi bila ta povzročena zaradi hude malomarnosti ali namenoma. Odgovornost za posredno škodo ali drugo škodo (na primer posredno škodo vključujoč izgubo dobička, izgubo prihrankov ali škodo nastalo kot posledico izgube podatkov), kot tudi za škodo, povzročeno s strani tretjih oseb, je izrecno izključena. 

12.  Uporaba prava 

Za te Pogoje poslovanja, pogodbo o dobavi digitalne vsebine in razmerja med vami in nami se uporablja slovensko pravo, razen v primerih, ko se morajo po zakonodaji EU poleg slovenskega prava uporabiti tudi varstvene potrošniške določbe prava druge države. 

13.  Pritožbe in reševanje sporov

13.1.        Pritožbeni postopek 

Spoštujemo veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudimo zagotavljati učinkovit sistem za obravnavanje pritožb.

V primeru kakršnih koli težav nas prosim kontaktirajte po elektronski pošti na info@inbed.si, preko katerega lahko oddate svojo pritožbo. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Prepričani smo, da lahko vaše pomisleke, težave ali pritožbe skupaj rešimo hitro, učinkovito in po mirni poti.

13.2.       Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga kot potrošnik lahko sprožili v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Kot ponudnik blaga in storitev, ki omogočamo spletno trgovino na območju Slovenije, na svoji spletni strani objavljamo elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo tukaj.

14.  Pravice intelektualne lastnine

Vse vsebine, objavljene na spletnem mestu https://inbed.si, vključno z oblikovanjem, fotografijami, besedili itd. so predmet naših avtorskih pravic in drugih pravic intelektualne lastnine ali pravic naših partnerjev. Brez našega izrecnega predhodnega pisnega soglasja, jih ne smete na noben način razmnoževati, javno prikazovati ali kakor koli drugače uporabljati.

15.  Obvestilo o izdaji računa

16.  Želite shraniti besedilo Pogojev poslovanja?

Pogoje poslovanja si lahko prenesete in shranite tudi v PDF obliki: Pogoji poslovanja v PDF obliki